Könyvek


 • Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Visual Learning.(Ed.: Benedek András -Nyíri Kristóf) ISBN 978-3-631-66385-1, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2015. 260 p.
 • The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Visual Learning (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) ISBN 978-3-631-64713-4,Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2014. 287 p.
 • Tanulás és környezete. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013.(Szerk.: -Golnhofer Erzsébet) ISBN: 978-963-508-751-8,MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 2014. 290 p.
 • IKT tanulási környezet fejlesztése a pedagógusképzésben és -továbbképzésben. Húsz éves a közoktatási vezetőképzés 1993-2013. (Szerk.: Varga Lajos) Gergely László Alapítvány, Miskolc, 2014. 9-29.p.
 • Közösségi főiskola, ma már időben és térben távoli perspektívák fényében. (Szerk.: Halm Tamás) In: Tisztelet az érdemnek. Írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára. ISBN: 978-963-7159-68-8, Budapest,i Gazdasági Főiskola, Budapesz, 2014. 15-19.p.
 • Új kutatások a neveléstudományokban 2012. A munka és nevelés világa (Szerk.: - Tóth Péter) Sorozatszerkesztők: Kozma Tamás - Perjés István. ISSN 2062 090X.Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 532 p.
 • How to Do Things with Pictures. Skill, Practice, Performance. (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2013. 224 p.
 • Digitális Pedagia 2.0. (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2013. 312 p.
 • A munka és nevelés világa a tudományban. (Szerk.. - Tóth Péter - Vedovatti Anildo) XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. ISBN: 978-963-891110-8-7, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2012. 385 p.
 • The Iconic Turn in Education.Visual Learning. (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2012. 166 p.
 • A Pattern of  Bursts or Constant Light? In:The Iconic Turn in Education.Visual Learning (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2012. 39-50.p.
 • Felnőttképzés és intézményesülés legújabb dilemmái. In:Andragógiai kutatások és fejlesztések. (Szerkesztette: Németh Balázs) ISBN 978-963-642-461-9, Pécs, PTE FEEK, 2012. 19-25.p.
 • Images in Language. Visual Learning: Metaphors and Metamorphoses.(Ed.: Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2011. 205 p.
 •  - Szabóné Berki Éva: Hálózatfejlesztés és innováció a szakmai pedagógusképzésben. In.: Új kutatások a neveléstudományokban 2010.Törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Az MTA Neveléstudományi Bizottságának sorozata. Szerk. Kozma Tamás és Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2011. 37-44 p. ISSN 2062-09X, 37-43.p.
 • Lénárd Ferenc hatása a szakképzés fejlesztésére. In: Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai gyakorlat. Út a Lénárd-módszerig. Szerk.: Demeter Katalin és Rókusfalvy Pál, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. 75-80.p.
 • A nemzetnevelő Imre Sándor (1877-1945) (Szerk.) A 210. október 28-i emlékkonferencia előadásai. Egyetemtörténeti Füzetek . (Szerk. és bevezető tanulmány: Imre Sándor jelenünknek szóló munkássága és hagyatéka.) BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 2011. 48 p.
 • Az atipikus tanulás új lehetőségei. In: A megújuló felnőttképzés. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. (Szerk.: Zrinszky László) ISBN 978-963-693-198-8, Gondolat, Budapest, 87-99.p.
 • Szakképzés – változás - igazgatás. (- Sovány István) In: Közoktatás-vezetési Kutatások 2008-2010 Tanulmányok (Szerk.: Varga Lajos) Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 2010. 23-70. p.
 • A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. (Szerk.) ISBN: 978-963-264-072-3, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2010. 539 p.
 • Új tanulási és tanítási módok az infokomunikációs eszközök elterjedésének időszakában. In: Magyarország 2025. (Kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet) 1. kötet, Gazdasági és Szociális Tanács, 2010.110-129.p.
 • Közoktatási rendszer- és szervezettan. (-Mezei Gyula -Tornyosi Nagy Éva) Közoktatás Vezető Képzésért Alapítvány, Budapest, 2009. 319 p.
 • Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban. (Szerk.) Konferenciakiadvány 2008. november 21. ISBN 978-963-420-980-5, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapest, 2009. 146 p.
 • Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete. (Szerk.: Benedek András és Hunyady Györgyné) Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009. 838 p.
 • Szakképzés: változás vagy reform? In: Kié az oktatáskutatás? In Honorem Kozma Tamás. (Szerk.: Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna) Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009. 192-204.p.
 • Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. (Szerk.) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 256 p.
 • Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben. (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008. 261 p.
 • VII. Nevelésügyi Kongresszus. Program és összefoglalók (Szerk. - Hungler Diána) Művészetek Palotája, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008. augusztus 25-28. 197 p.
 • A 2006-ban szakiskolai képzésben tanulószerződéssel szakmát szerzett pályakezdők munkahelyi tanulásának szükségessége. Kutatási tanulmány. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 2008. 223 p.
 • Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2007. Budapest, 187 p.
 • New Trends in Teacher Training. Proceedings of the Conference, (Editing) Budapest University of Technology and Economics, ISBN 978-963-420-921-8, Budapest, 2007. 94 p.
 • Új tendenciák a képzők képzésében. Konferenciakiadvány (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, ISBN 978-963-420-919-5, Budapest, 2007. 163 p.
 • Szakképzés-pedagógia (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2006. 218 p.
 •  -Szép Zsófia: Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. Felnőttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti felnőttképzési Intézet, 2006. 159 p.
 • Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.
 • Rendszerváltás és szakképzés 1990-2000 (Szerk.) OMAI, Budapest, 2002. 36-51. p.  
 • Információk Magyarországról. Oktatás-szakképzés-felsőoktatás (Leonardo da Vinci Program). Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Szeged, 2001. 122 p. 
 • Közoktatás és szakképzés. Közigazgatási szakvizsga. 2. rész. Magyar Közigazgatási Intézet, 2001. 40 p.Szakképzés Magyarországon 1996. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1997. 249 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1995. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1995. 150 p.
 • Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben. Tanulmánygyűjtemény a szakmai képzésben tanító tanárok és oktatók számára. (Szerk.) Műszaki Könyvkiadó, 1995. 128 p.
 • Szakképzés Magyarországon, 1994. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1995. 136 p.
 • Szakmai alapismeretek. Természeti, társadalmi és technikai környezet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994. 32 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1980-92. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1994. 176 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1993. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1993. 167 p.
 • Adaptív szakképzési modell. Eredmények és tanulságok. Akadémiai Kiadó, 1992. 149 p.
 • Szerkezet és szemlélet. Adaptív szakképzés. (szerk.) Tanulmánykötet 3. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1991. 168 p.
 • Adaptív szakképzés. Modellértékek. Tanulmánykötet 2. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1990. 168 p. (szerk.)
 • Az adaptivitás jellemzői és a gazdasági reformfolyamat. Adaptív szakképzés. Rugalmas oktatási Szervezetek. (Szerk.) Országos Pedagógiai Intézet, 1989. 14-31. p.
 • Szakképzési Almanach (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet, Bp. 1987. 374 p.
 • Development of education in the Hungarian people´s Republic 1984-1986. Report to the 40th Session of the International Conference on Education. Budapest, May 1986. 117 p. (Editing)
 •  -Nováky Erzsébet - Szűcs Pál: Technikai fejlődés az oktatásban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 170 p.
 • Az általános és a szakmai képzés összefüggései. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 103 p.
 • Szakmai alapismeretek a műszaki szakközépiskolák I. osztálya számára. Természeti, társadalmi és technikai környezet. MM, Budapest, 1985. 28 p.
 •  -E. Novaky - P. Szücs: Razvityie technologii b obucsenyii. OOK, Veszprém, 1985. 274 p. 
 •  -Földi Jenő: Szakképzés és személyiségfejlesztés (szerkesztés). OPI, Budapest, 1983. 432 p.