Elérhetőség

BME
BME GTK
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Műszaki Pedagógia Tanszék
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2., A épületszárny I. emelet 130.
Tel.: 36-1-4632655
e-mail:
benedek.a@eik.bme.hu
http://www.appi.bme.hu/
http://www.mpt.bme.hu/ skype
andras_benedek

facebook: András Benedek
Mobile
+36306452455

CV in English

BENEDEK, ANDRÁS, professor, Department of Technical Education, Budapest University of Technology and Economics, has published approximately 150 papers to date in connection with human resource development issues, among them the essays “New Vistas of Learning in the Mobile Age”, in Kristóf Nyíri (ed.), Mobile Understanding: The Epistemology of Ubiquitous Communication, Vienna: Passagen Verlag, 2006, and "Mobile Learning: New Horizons and Unstable Summits", in Kristóf Nyíri (ed.), Engagement and Exposure: Mobile Communication and the Ethics of Social Networking, Vienna: Passagen Verlag, 2009. From 1976 to 1979 he studied systems analysis on a scholarship and acquired a PhD at the Academy of Sciences in Moscow. During the 1980s he was a scientific advisor at the Hungarian Academy of Sciences. He was the Director of Vocational Training (from 1984 to 1989), then Director General (from 1989 to 1990) at the National Pedagogical Institute. As its first Director General in 1990, he established the National Institute for Vocational Education. He was involved in numerous UNESCO and ILO projects. Dr. Benedek continues to participate in the preparation of various World Bank and Phare projects in the area of human resource development. 1991–2006 he was in position of deputy and permanent state secretary in different ministries. In 2004 he acquired a DSc at the Hungarian Academy of Science. E-mail: benedek.a@eik.bme.hu.

Önéletrajz

1980-81-ben az MTA pedagógiai kutatócsoportjának főmunkatársa, majd 1981-84 között az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója.
1984-90 között az Országos Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatója, főigazgató-helyettese, 1989-90 között főigazgatója.
1990-91 között alapító főigazgatója a Nemzeti Szakképzési Intézetnek.
1982 óta tanít a felsőoktatásban, 1986-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1996-ban habilitált, 1998-ban egyetemi tanári kinevezést kapott.
2004-ben lett az MTA doktora.
1991-1998 között a Munkaügyi Minisztérium, 1998-2002 között az Oktatási Minisztérium, 2002 júniusától 2003. július 13-ig a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. 2003-2004 között a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium közigazgatási államtitkára volt, 2004. októberétől 2006 júniusáig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közigazgatási államtitkára volt.

2005-2009 között a BME GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet alapító igazgatója.
2005-2015 között a BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék vezetője.

2008-2015 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének igazgatója.
Fő kutatási szakterületei: a szakképzés szerkezete, a szakképzés és felnőttképzés pedagógiája, formális és informális tanulás, mobil és vizuális tanulás.

Tisztségek


UNESCO Confintea Advisory Group member (2010-)
UNESCO-UNIVOC Technical and Vocational Education and Training – Editorial Advisory Board member (2010-)
Human Communication Research (Rutgers University) Editorial Board member (2011-)
Acta Polytechnica Hungarica Journal of Applied Science - Associate Editor (2011-2015)
Periodica Politechnica – Social and Management Sciences - Editorial Board member (2012- )

Opus et Education on-line periodika Szerkesztőbizottság elnöke (2014-)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusának tagja (2012-)
BME Tanárképző Központ főigazgatója (2012-2015)

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Tanárképzési Bizottság társelnöke (2014-)
Országos Köznevelési Tanács tagja (2012-2013, 2014-)

Országos Pedagógus-képzési és Továbbképzési Bizottság (OPTB) elnöke (2012-2013, 2014-)
Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (2007-2012)
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács alelnöke (2007-2011)
Felnőttképzés Szerkesztőbizottság tagja (2007-2011)
VII. Nevelésügyi Kongresszus-2008 Szervező Bizottság elnöke (2006-2008)
European Association of Institutes for Vocational Training Tudományos
Kuratóriumának tagja (2002-2009)
Szakképzési Szemle Szerkesztőbizottság elnöke (1985-2011)

Magyar Szakképzési Társaság elnöke (1993-2010) tiszteletbeli elnöke (2011)
Magyar Pedagógiai Társaság elnöke (2009-)
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság tagja (1994-)
MTA Közgyűlés választott doktori képviselője (2007-2009, 2009-2013)
Európai Unió Szakképzési Alapítványa (Torino) tanácsadó testület tagja
(1995-2002)
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság elnöke (1996-2003) tiszteletbeli elnöke (2004)
Magyar Kézilabda Szövetség elnöke (1996-2003) tiszteletbeli elnöke (2004)

Interjúk


Tanulás Akadémia - Atipikus tanulás és tanítás az infokommunikáció korszakában
Rádió Orien - 2013. június 20. 14:00
http://media.orientpress.hu/mc/archive?prg=2

Hova vezet a 16 éves tankötelezettség?
http://www.hrportal.hu/hr/hova-vezet-a-16-eves-tankotelezettseg-20110525.html

Változó környezet - stabil minőség
http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=18&uid=34735

Kifogástalan képzési környezet
http://www.koznev.hu/hirdetes/PEDAGOGUSKEPZES-TOVABBKEPZES-2010-2011

"Elég a szólamokból! A VI. Felnőttoktatási Világkonferencia üzenete - CONFINTEA VI"
Felnőttképzés, 2010. 1.sz., 1-6.p.

"Az OPI szimbolikusan is olyan intézmény volt, amelynek az átalakítása elengedhetetlennek bizonyult." - Az OFI története narratívák tükrében(Szerkesztette: Mayer József) ISBN:978-963-682-651-2, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2009. 19-27.p.

Hogyan kommunikál(j)unk - IT Busieness 2008. december http://www.itbusiness.hu/index.php/ujsag/cimlapon/27874-hogyan-kommusniskaljunk

Mi lesz veled, Mafilm? - filmhu 2008. augusztus http://magyar.film.hu/object.30676ed5-40b9-4dfe-b88d-19fe88c7f0eb.ivy

Blended learning - keverve, nem rázva - Modern Iskola 2008. június
http://www.edupress.hu/dokumentumok/MI-03.pdf

Tudásról és tanulásról egy mobilabb korban - National Geographic 2008. május http://www.geographic.hu/ngm/0805/index.php?m=200805&s=6

Együttgondolkodás, konstruktív vita, megvalósítható javaslatok - Köznevelés 2007 november http://www.koznev.hu/cikk.php?rov=5&uid=2042#

Könyvek


 • Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Visual Learning.(Ed.: Benedek András -Nyíri Kristóf) ISBN 978-3-631-66385-1, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2015. 260 p.
 • The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Visual Learning (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) ISBN 978-3-631-64713-4,Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2014. 287 p.
 • Tanulás és környezete. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013.(Szerk.: -Golnhofer Erzsébet) ISBN: 978-963-508-751-8,MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 2014. 290 p.
 • IKT tanulási környezet fejlesztése a pedagógusképzésben és -továbbképzésben. Húsz éves a közoktatási vezetőképzés 1993-2013. (Szerk.: Varga Lajos) Gergely László Alapítvány, Miskolc, 2014. 9-29.p.
 • Közösségi főiskola, ma már időben és térben távoli perspektívák fényében. (Szerk.: Halm Tamás) In: Tisztelet az érdemnek. Írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára. ISBN: 978-963-7159-68-8, Budapest,i Gazdasági Főiskola, Budapesz, 2014. 15-19.p.
 • Új kutatások a neveléstudományokban 2012. A munka és nevelés világa (Szerk.: - Tóth Péter) Sorozatszerkesztők: Kozma Tamás - Perjés István. ISSN 2062 090X.Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 532 p.
 • How to Do Things with Pictures. Skill, Practice, Performance. (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2013. 224 p.
 • Digitális Pedagia 2.0. (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2013. 312 p.
 • A munka és nevelés világa a tudományban. (Szerk.. - Tóth Péter - Vedovatti Anildo) XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2012. november 8-10. ISBN: 978-963-891110-8-7, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2012. 385 p.
 • The Iconic Turn in Education.Visual Learning. (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2012. 166 p.
 • A Pattern of  Bursts or Constant Light? In:The Iconic Turn in Education.Visual Learning (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2012. 39-50.p.
 • Felnőttképzés és intézményesülés legújabb dilemmái. In:Andragógiai kutatások és fejlesztések. (Szerkesztette: Németh Balázs) ISBN 978-963-642-461-9, Pécs, PTE FEEK, 2012. 19-25.p.
 • Images in Language. Visual Learning: Metaphors and Metamorphoses.(Ed.: Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2011. 205 p.
 •  - Szabóné Berki Éva: Hálózatfejlesztés és innováció a szakmai pedagógusképzésben. In.: Új kutatások a neveléstudományokban 2010.Törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Az MTA Neveléstudományi Bizottságának sorozata. Szerk. Kozma Tamás és Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2011. 37-44 p. ISSN 2062-09X, 37-43.p.
 • Lénárd Ferenc hatása a szakképzés fejlesztésére. In: Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai gyakorlat. Út a Lénárd-módszerig. Szerk.: Demeter Katalin és Rókusfalvy Pál, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011. 75-80.p.
 • A nemzetnevelő Imre Sándor (1877-1945) (Szerk.) A 210. október 28-i emlékkonferencia előadásai. Egyetemtörténeti Füzetek . (Szerk. és bevezető tanulmány: Imre Sándor jelenünknek szóló munkássága és hagyatéka.) BME Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 2011. 48 p.
 • Az atipikus tanulás új lehetőségei. In: A megújuló felnőttképzés. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye. (Szerk.: Zrinszky László) ISBN 978-963-693-198-8, Gondolat, Budapest, 87-99.p.
 • Szakképzés – változás - igazgatás. (- Sovány István) In: Közoktatás-vezetési Kutatások 2008-2010 Tanulmányok (Szerk.: Varga Lajos) Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc, 2010. 23-70. p.
 • A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. (Szerk.) ISBN: 978-963-264-072-3, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2010. 539 p.
 • Új tanulási és tanítási módok az infokomunikációs eszközök elterjedésének időszakában. In: Magyarország 2025. (Kutatásvezető és alkotó szerkesztő: Nováky Erzsébet) 1. kötet, Gazdasági és Szociális Tanács, 2010.110-129.p.
 • Közoktatási rendszer- és szervezettan. (-Mezei Gyula -Tornyosi Nagy Éva) Közoktatás Vezető Képzésért Alapítvány, Budapest, 2009. 319 p.
 • Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban. (Szerk.) Konferenciakiadvány 2008. november 21. ISBN 978-963-420-980-5, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapest, 2009. 146 p.
 • Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete. (Szerk.: Benedek András és Hunyady Györgyné) Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009. 838 p.
 • Szakképzés: változás vagy reform? In: Kié az oktatáskutatás? In Honorem Kozma Tamás. (Szerk.: Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna) Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009. 192-204.p.
 • Tanulás életen át (TéT) Magyarországon. (Szerk.) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 256 p.
 • Digitális pedagógia - Tanulás IKT környezetben. (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2008. 261 p.
 • VII. Nevelésügyi Kongresszus. Program és összefoglalók (Szerk. - Hungler Diána) Művészetek Palotája, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008. augusztus 25-28. 197 p.
 • A 2006-ban szakiskolai képzésben tanulószerződéssel szakmát szerzett pályakezdők munkahelyi tanulásának szükségessége. Kutatási tanulmány. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék, Budapest, 2008. 223 p.
 • Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2007. Budapest, 187 p.
 • New Trends in Teacher Training. Proceedings of the Conference, (Editing) Budapest University of Technology and Economics, ISBN 978-963-420-921-8, Budapest, 2007. 94 p.
 • Új tendenciák a képzők képzésében. Konferenciakiadvány (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, ISBN 978-963-420-919-5, Budapest, 2007. 163 p.
 • Szakképzés-pedagógia (Szerk.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2006. 218 p.
 •  -Szép Zsófia: Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben. Felnőttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti felnőttképzési Intézet, 2006. 159 p.
 • Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.
 • Rendszerváltás és szakképzés 1990-2000 (Szerk.) OMAI, Budapest, 2002. 36-51. p.  
 • Információk Magyarországról. Oktatás-szakképzés-felsőoktatás (Leonardo da Vinci Program). Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Szeged, 2001. 122 p. 
 • Közoktatás és szakképzés. Közigazgatási szakvizsga. 2. rész. Magyar Közigazgatási Intézet, 2001. 40 p.Szakképzés Magyarországon 1996. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1997. 249 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1995. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1995. 150 p.
 • Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben. Tanulmánygyűjtemény a szakmai képzésben tanító tanárok és oktatók számára. (Szerk.) Műszaki Könyvkiadó, 1995. 128 p.
 • Szakképzés Magyarországon, 1994. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1995. 136 p.
 • Szakmai alapismeretek. Természeti, társadalmi és technikai környezet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1994. 32 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1980-92. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1994. 176 p.
 • Szakképzés Magyarországon 1993. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1993. 167 p.
 • Adaptív szakképzési modell. Eredmények és tanulságok. Akadémiai Kiadó, 1992. 149 p.
 • Szerkezet és szemlélet. Adaptív szakképzés. (szerk.) Tanulmánykötet 3. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1991. 168 p.
 • Adaptív szakképzés. Modellértékek. Tanulmánykötet 2. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1990. 168 p. (szerk.)
 • Az adaptivitás jellemzői és a gazdasági reformfolyamat. Adaptív szakképzés. Rugalmas oktatási Szervezetek. (Szerk.) Országos Pedagógiai Intézet, 1989. 14-31. p.
 • Szakképzési Almanach (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet, Bp. 1987. 374 p.
 • Development of education in the Hungarian people´s Republic 1984-1986. Report to the 40th Session of the International Conference on Education. Budapest, May 1986. 117 p. (Editing)
 •  -Nováky Erzsébet - Szűcs Pál: Technikai fejlődés az oktatásban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 170 p.
 • Az általános és a szakmai képzés összefüggései. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 103 p.
 • Szakmai alapismeretek a műszaki szakközépiskolák I. osztálya számára. Természeti, társadalmi és technikai környezet. MM, Budapest, 1985. 28 p.
 •  -E. Novaky - P. Szücs: Razvityie technologii b obucsenyii. OOK, Veszprém, 1985. 274 p. 
 •  -Földi Jenő: Szakképzés és személyiségfejlesztés (szerkesztés). OPI, Budapest, 1983. 432 p.

Letölthető publikációk

Cikkek - Előadások

2015

 • The role of training teachers in improving the VET system in Hungary. ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research"  Corvinus University of Budapest, 7-11 September 2015, Budapest. http://www.b.shuttle.de/wifo/vetnet/ecer15.htm
 • (- György Molnár) E-teaching and Digitalization at BME. New Technologies and Innovation in Education for Global Business: 19th International Conference on Engineering Education - PROCEEDINGS. Zagreb, 2015.07.20-2015.07.24. (University of Zagreb, Faculty of Economics & Business) Zagreb: Zagreb School of Economics and Management, 2015. pp. 349-356. (ISBN:978-953-246-232-6)
 • Visuality as a Tool for Expanding Learning.( Ed: António Moreira Teixeira, András Szűcs, ldikó Mázár) EDEN 2015 Annual Conference Barcelona, 9-12 June,  2015. European Distance and E-Learning Network,. (ISBN 978-615-5511-03-5)
 • More Visual Content into Vocational Education. In: Opus et Educatio, Vol.2,No:1, 2015. 39-47.p.                http://opuseteducatio.hu/en/wp-content/uploads/2015/03/benedek.pdf
 • (- György Molnár) New Approaches to the E-content and E-textbook in Higher Education. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.) Proceedings of INTED2015 Conference. Madrid, Spanyolország, 2015.03.02-2015.03.04. Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2015. pp. 3646-3650
 • .Hogyan is áll a duális? Munkaügyi Szemle 2015/2, 3-5.p.       


2014
 • Visual Education: Old and New Dilemmas. In: The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation. Visual Learning.  (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) ISBN 978-3-631-64713-4,Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2014. 199-212. p.
 •  Szerves tanulási környezetek. In: Tanulás és környezete. Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013.(Szerk.: -Golnhofer Erzsébet) ISBN: 978-963-508-751-8,MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 2014. 290 p.107-126.p.                                                                         
 • (-György Molnár) ICT in Education: A New paradigm and old obstacle. In:The Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Arno Leist, Tadeusz Pankowski (szerk.)Sevilla: IARIA, 2014. pp. 54-60. (ISBN:978-1-61208-346-9)  
 • A vizualitás új lehetőségei a felnőttkori tanulásban.
   Neveléstudomány, 2014/1. 21-28.p.http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_1.pdf
2013
 • Az ECVET a magyar szakképzésben..In: A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Raabe, 2013. szeptember, I/33-1-20.p.
 • Képzés és munkaerőpiac összefüggéseinek neveléstudományi vetületei. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2012. A munka és nevelés világa (Szerk.: - Tóth Péter) Sorozatszerkesztők: Kozma Tamás - Perjés István. ISSN 2062 090X.Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.97-113.p.
 • Introduction - Path and Traps in the Forest of the Digitalization of Education. In: How to Do Things with Pictures. (Ed.:Benedek András - Nyíri Kristóf) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Fankfurt, 2013 11-17.p.
 • (-György Molnár) ICT Related Tasks and Challenges In The New Model of Technical Teacher Training. In: John Terzakis, Constantin Paleologu, Tibor Gyires (szerk.) InfoWare 2013: ICCGI 2013 : The Eighth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology. Nice, Franciaország, 2013.07.21-2013.07.26. Nice: pp. 40-44. Paper 10232. ISBN: 978-1-61208-283-7
 • (György Molnár,  János Cz. Horváth) Technology-based knowledge networks in higher education. In: Fezile Özdamlı (szerk.)5th WORD CONFERENCE on EDUCATIONAL SCIENCES - 2013. Roma, Olaszország, 2013.02.05-2013.02.08. pp. 1-6. Paper 30873
 • Új pedagógiai paradigma - 2.0: Tételek a digitális tanulásról. In: Digitális Pedagia 2.0. (Szerk.: Benedek András) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Typotex, 2013. 14-51. p.
 • Pedagógusképzés és –továbbképzés: új szabályozási keretek és lehetőségek. In: Szak- és felnőttképzés gyakorlata. Raabe, 2013. február II/46, 1-20. p.
 • (- Lörincz Éva): A pedagógusképzés és a szakképzés új összefüggései. In: Pedagógusképzés. Pedagógusképzők és -továbbképzők folyóirata. 2011. 3-4. szám, 113-126.p.

2012
 • Digitális korunk tendenciái a pedagógiai gondolkodásban. In:Közoktatás-vezetési kutatások 2010-2012 Tanulmányok (Szerkesztette: Dr. Varga Lajos),Közoktatási Vezetők Képzéséért Allapítvány,Miskolc, 2012. 37-78.p.
 • Quo vadis szakképzés? Munkaügyi Szemle, 56. évf., 2012. II. szám, 4-6.p.
 • New Access to Mobile Technology as Emerging Learning Potential. (- György Molnár) IADIS International Conference Mobile Learning 2012,Proceedings (Ed by Immaculada Arnedillo Sanchez and Pedro Isaias) ISBN: 978-972-8939-66-3, Berlin, 2012. 351-354.p.
 • Térség és oktatás.Kitekintés - Perspective. Magyar-román-szlovák periodika. XV. évf., 18. sz., Szent István Egyetem Gadasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba, 2012. 10-13.p.


2011
 • Új hálózati konstrukciók és partnerség a tanárképzésben. Pedagógiai Műhely, 2011/1. sz. 5-10.p.
 • A fenntartható tanulás. (-Balogh Andrásné-Vidékiné Reményi Judit) Szakképzési Szemle, 2011. XXV. évf. 4. sz. 201-209.p.
 • Korunk nevelési kihívásai. In: A szak-és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. Raabe, 2011. november, II/39, 1-19.p.
 • A 21. század nevelési kihívásai. In:Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe. XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kötetet, Hajdúszoboszló, 2011. óktóber 18-20. Szerkesztette: Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba. ISBN 978-963-89144-2-2, SuliszervízOktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2011, 208-221.p.
 • Szakmai pedagógusképző és szolgáltató központ létrehozása a Közép-magyarországi régióban. (-Szabóné Berki Éva) Szakoktatás, 2011. 10. sz. 12-17.p.
  Szakmai tanárképzés-tradíciók és új késztetések. (-Szabóné Berki Éva) In: Szakmai tanárképzés: múlt-jelen-jövő Konferencia dokumentumok FKK Füzetek 7. Szerk.: Hrubos Ildikó, Pfister Éva Nemzetközi felsőoktatási Kutatások Központja Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Bp. 2011. AULA Kiadó Kft. 18-27.p.ISSN 2060-9698, ISBN 978-963-89082-2-3, 18-26.p.
 • Benedek András (szerk.): Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban. Szimpózium, előadások. ISBN: 978-963-313-041-4, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5. 64 p.
 • A szakmai képzés és felnőttoktatás regionális jellemzői. In: Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban. (Szerk.: Benedek András) Szimpózium, előadások. ISBN: 978-963-313-041-4, XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. november 3-5. 4-20.p.
 • The Empirical Analysis of a Web 2.0-based Learning Platform (- György Molnár)
  The Sixth International Multi-Conference on Computing
  in the Global Information Technology June 19-24, 2011,Luxembourg City, Luxembourg (Ed: Constantin Paleologu, Constandinos Mavromoustakis,
  Marius Minea) ISBN: 978-1-61208-008-6, ICCGI 2011, 56-62.p.
 • Methodological Issues of Sustainable Learning (Andrasne Balogh - Andras Benedek - Judit Videkine Remenyi). In: EDEN Annual Conference: Learning and Sustainability. The New Ecosystem of Innovation and Knowledge) 19-22 June 2011, Dublin, IreLand


2010

 • Moodle-based E-portfolio used in teacher training. (- György Molnár, János Horváth Cz.) In: Sixth EDEN Research Workshop, User Generated Content Assessment in Learning. Enchanching Trasparency and Quality of Peer Production. Emerging Educational Technologies and Digital Assessment Methods, 24-27 October, 2010, Budapest, Hungary. Edited by Morten Flate Paulsen and András Szűcs, Budapest, 2010. ISBN 978-963-87914-4-3, 131-133.p.
 • (Szakképzés-politikai impulzusok az Európai Unióból. (- Szűcs András) In: Szakképzési Szemle, XXVI. évfolyam 2010., 327-339.p.
 • Kiemelkedni és kiválónak lenni. In: A 70 éves Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Emlékkönyve 1940-2010, Szerkesztette: Farkas Tünde, nagykanizsa, 2010. 9-10.p.
 • Jump over the shadow? From the traditional education to the non-typical one or the experiences of an electronic learning environment.(- György Molnár, János Horváth Cz.) IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Freiburg, Germany, 26-29 July, 2010,Proceedings of the IADIS International Conference e Learning, Volume II (Ed. Miguel Baptista Nunes, Maggie McPherson) ISBN:978-972-8939-17-5, 243-246. p.
 • Multimedia Sensors in Learning by Mobile Communication. EDEN Annual Conference: Madia Inspirations for Learning. What makes the impact? 9-12 June 2010, Valencia. Book of Abstract, Ed: Alan Tait, András Szűcs, ISBN 978-963-06-9429-2, European Distance and E-learning Network, 2010
 • A magyar pedagógia: jelenkori kihívások és civil szakmai válaszok. Magyar Pedagógiai Társaság 2010. évi közgyűlése, Budapest, 2010. május 29.
 • Confintea után...avagy... Világkonferencia a felnőttkori tanulásról. MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottság ülése, 2010. február 26.


2009

 • Az UNESCO CONFINTEA VI. Páneurópai konferencia üzenete és tanulságai. SZÍN, A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóírata, 2009. december, 17-19. p.
 • Szakképzés - Tanulószerződés -Munkába állás - Vállalati képzés. In: Új kutatások a neveléstudományokban - 2008. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. (Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István) Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 2009. 183-193.p.
 • Mobile Learning: New Horizons and Unstable Summits. Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. Communications in the 21st century. Engagement and Exposure. Mobil Communication and Ethics of Social Networking. ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2009. 139-147.p.
 • Negyedszázados a Szakképzési Szemle. 25 év - Nagy idő! In: Szakképzési Szemle, XXV. évf. 3. sz. 245-247.p.
 • Innováció és minőség - intézményi stratégiák. Magyar Minőség elektronikus folyóirat, 2007/07. 23-29.p.
 • A technológák hatása tanulási környezetünk változására. In: "A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai" VII. Magyar (Jubilumi) Jövőkutatási Konferencia. Budapest, 2008. november 13-14. Konferencia kötet, Palatia Kiadó és Nyomda, Győr, 2009. 58-53.p.
 • Új folyamatok és régi struktúrák az oktatásban. In: Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus zárókötete. (Szerk.: Benedek András és Hunyady Györgyné) Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2009. 550-554.p.
 • Tanulás és tudás a digitális korban.In: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció, Szombathely, 2009. április 8-10. (szerk.: Balogh Imre) ISBN 978-963-9871-24-3, Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar, Szombathely, 2009. 14-20.p.
 • Innováció és minőség: Intézményi stratégiák és fejlesztési programok. Szakképzési Szemle, XXV. évf., 1. szám, 61-68.p.
 • Notes on the Perspectives of Media Convergence and the New Learning Paradigm. In:New Technology Platforms for Learning - Revisited. LOGOS Open Conference on strengthening the integration of ICT research effort. Proceedings, 19-20 January 2009, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-87914-1-2, EDEN, 2009. 15-19.p.
 • Szakképzés és nevelés - Új folyamatok, régi struktúrák? (A VII. Nevelésügyi Kongresszus - 2008. augusztus), Szakképzési Szemle, XXV. évf., 1. szám, 80-86.p.

2008
 • 'Lifelong Learning' (LLL) in Hungary report of the Specialist Committee set up by the chairman of the Hungarian Academy of Sciences (HAS). SZÍN - Közösségi Művelődés, 13/6-2008. december, 4-13.p. http://www.mmi.hu/szin/szin13_6_eng/13.6eng.pdf
 • A mobil tanulás hatása a nevelésre. Szakoktatás, 2008. 9. szám, 1-9.p.
 • Felnőttképzés az Európai Unióban. In: Székesfehérvári Regionális Képző Központ 15 éves jubileumi emlékkönyv. Székesfehérvári Regionális Képző Központ, Székesfehérvár, 2008. 15-19.p.
 • A TéT és a technológiai fejlődés összefüggései . In: Tanulás életen át (TéT) Magyarországon (Szerk.: Benedek András) Tempus Közalapítvány, Budapest, 2008. 105-125.p. http://www.appi.bme.hu/
 • Mobile Learning: New Horizons and Unstable Summits. Mobile Communication and the Ethics of Social Networking. Conference organized by T-Mobile and The Hungarian Academy of Science. Papers-draft version, Budapest, 2008. 9-16.p.
 • Vezetői, szakértői kompetenciák. In: Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében. Válogatás az Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kiadványköteteiből. Szerk.: Dr. Polonkai Márta. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen, 2008. 222-224.p.
 • The New Learning Paradigm.Interactivity and Mobility beyond the Classroom. In: Integration and Ubiquity. Communications in the 21st century. Towards a Philosophy of Telecommunications Convergece. ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2008. 247-254.p.
 • A felnőttkori tanulás problematikájához. In: Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára (szerk.: Kiss Éva) Pannon Egyetem BTK - Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007. 122-128.p.


2007


 • - Gábor Erdei: Company based learning as competence development in Hungary. In: Competence development as workplace learning. (Ed.:Lynne Chisholm, Helmut Fennes, Reingard Spannring) Innsbruck University Press, Innsbruck, 2007. 147-157.p.
 • Towards Informal Learning in the Virtual Schemes. In: 3rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference. MELLearn Network Conference Proceedings (Ed. Kálmán Anikó), Debrecen, 2007. 116-120.p.
 • Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Világosság, 2007/9. 21-28.p.
 • Tanulás és tudás a digitális korban. In:Magyar Tudomány, 2007. 9. sz. "A jövőről a jelenben" Vendégszerkesztő: Nováky Erzsébet, 1159-1162.p.
 • A műszaki pedagógusképzés 50 éve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. In: Új tendenciák a képzők képzésében. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, Budapest, 2007. 3-13.p.
 • 50 years of technical teacher training at Budapest University of Technology and Economics. In: New Trends in Teacher Training. Proceedings of the Conference, (Editing) Budapest, 18th November 2006. 5-13.p
 • Mobile Learning and Lifelong Knowledge Acquisition. In: Mobile Studies: Paradigms and Perspectives. Communications in the 21st century. The Mobile Information Society ed. by Kristóf Nyíri, Vienna: Passagen Verlag, 2007. 35-44.p.
 • Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető tudás. In: Mobiltársadalomkutatás, Paradigmák - Perspektívák. (szerk.: Nyíri Kristóf) Magyar Tudományos Akadémia - T-Mobile, Budapest, 2007.29-37.p. http://www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11_benedek.pdf
 • Digitális pedagógia, mobil tanulás és új tudás. Szakképzési Szemle, 2007. 1. szám 7-19.p.
 • Tanárok és oktatók továbbképzése. Szakoktatás, 2007. 3. szám, 4-6.p.
 • Egyre nagyobb a szakmunkás munkaerő-hiány. Munkaügyi Szemle, 51. évf., március, Kommentárok - Tények, tervek, vélemények. 4.p.


2006


 • New Vistas in Mobile Age. In: Communications in the 21st Century. Mobile Understanding. The Epistemology of Ubiquitous Communication. (Kristóf Nyíri ed.) Passagen Verlag, 2006. 121-131.p.
 • Research Trends in Vocational Education. In:Vocational adult education research for the FUTURE. (Ed. Laszlo Bruckner) International Research Conference, Budapest, April 26-27, 2006. 96-98.p.
 • Felsőoktatás és felnőttképzés. In: 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. 2006. március 16-17. Budapest, Corvinus Egyetem, MELLearN Egyesület, 150-157.p.
 • Mobil tanulás és a tudás jövője . In:"GLOBÁLIS ÉS HAZAI PROBLÉMÁK TEGNAPTÓL HOLNAPIG" VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia Győr, 2006 október 6-7.
 • Az optimális iskolamodell és a szakképzési funkciók a munka világából. In: Valóság-Térkép-4. Az iskola optimalizálása - A struktúra változtatása nélkül (Szerk. Dr. Bábosik István) Professzorok az Európai Magyarországért, PEM Tanulmányok - IV., Budapest, 2006. 249-270. p.2000-2005


 • Képzés a tudásalapú gazdaságban – kvalifikáció és kiválóság. “Emberi tőke – tudás, kiválóság, elkötelezettség” konferencia, Balatonfüred, Humánpolitikai szemle különkiadása, 2001. 7-14. p.
 • Szakképzés – mint gazdasági tevékenységre nevelés. Budapesti Nevelő, 2000. 1. sz. 86-92. p.
 • A szakképzés és EU-csatlakozásunk. Az Európai Unió Évkönyve 1999-2000. DHV Magyarország, 505-517.
 • Rendszerváltás és szakképzés I-II. Személyügyi Hírlevél, 2001. június-július.
 • A szakképzés 2000 Alapítvány tíz éve (előszó). Budapest, 2001. 98 p.
 • A gazdaság és az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kapcsolata. II. Országos AIFSZ Konferencia (plenáris előadás). Budapest, 2001. április 9. SZÁMALK Rt. Oktató és Konzultációs Központ. 10-18. p.
 • Life-long learning in transition to the knowledge-based econom - the Hungarian case. II. Knowledge Economy Forum, Helsinki, March 25-28. 2003. 25 p.
 • Ifjúság és képzés. I. Országos Felnőttképzési Konferencia. Hajdúszoboszló, 2003. szeptember 25-27. 152-157. p.
 • A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete. I. kötet. (Készítette: Adler Judit, Benedek András, Fülöp Edit, Karsai Gábor, Lindnerné Eperjesi Erzsébet, Losoncz Miklós, Németné Pál Katalin, Petz Raymund, Szilágyi Éva Lilla, Váradi Rita) GKI Gazdaságkutató Rt. Budapest, 2003. november 141 p.
 • E-learning stratégiák. Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és –képzésben. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2003. 7-14. p.
 • A szakképzésszerkezet fejlődése (1.) Szakoktatás, 2004. 3. sz. 22-24. p.
 • A szakképzésszerkezet a XX. század utolsó negyedében (2.) Szakoktatás, 204. 4. sz. 19-20. p.
 • Szakképzéstörténet. A szakképzésszerkezet a XX. század utolsó negyedében (3.). Szakoktatás, 2004. 5. szám 11-13. p.
 • A foglalkoztatási szerkezet és a munkaerőpiac átalakulása a XX. század második felében. (4.) 2004. 6. sz. 9-12. p.
 • Európai versenyképességünk a szakképzésben. Szakképzési Szemle, 2004. 2. szám 101-107. p.
 • A képzési rendszer és az iskolaszerkezet összefüggései (5.) Szakoktatás, 2004. 7. sz. 10-14. p.
 • A szakképzés gazdasági és társadalmi összefüggései – változások az EU csatlakozás után (előadás). Felnőttképzésünk az Európai Unióban. II. Országos Felnőttképzési Konferencia, Hajdúszoboszló, 2004. szeptember 23-25. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen 2004. 144-149. p.
 • Új vonások a pályázatkezelésben és szakértésben. Közoktatásunk az Európai Unióban VI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, 2004. október 14-16. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen 2004. 163-168. p.
 • Szakképzés és felnőttképzés. Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról. Kis- és középvállalkozóknak. GKM, 2004. 306-317. p.
 • Ecco homo… ilyen a felnőttképzés? Felnőttképzés, 2005. III. évf. 1. szám, 13-14. p.
 • Internationale Dimensionen in der regionalen Entwicklung der Berufsbildung. In: Internationalitat und Regionalitat - Anforderungen an die berufliche Bildung für Wachstum und Beschaftigung. Budapest, Europaischer Verband Beruflicher Bildungtrager, 2005. 41-56. p.1990-2000


 • Felzárkózás Európához, a magyar szakképzés változásának példáján. Szakoktatás, 1990. 3. sz. 1-4. p.
 • Az első kelet-nyugati szakképzési konferencia. Szakképzési Szemle, 1990. 2. sz. 51-56. p.
 • Új lehetőségek és távlatok (Gondolatok a Nemzeti Szakképzési Intézetről) Szakképzési Szemle, 1990. 4. sz. 8-12. p.
 • -Karlovitz János: Tankönyvi minőség és tankönyvkiadói gazdaságosság (Áttekintés a magyar helyzetről) Szakképzési Szemle, 1990. 4. sz. 31-37. p.
  A nevelésügy nemzeti prioritása Lengyelországban. Pedagógiai Szemle, 1990. 5. sz. 477-483. p.
 • Vitaindító (Nemzeti Szakképzési Konferencia, Szekszárd). Szakoktatás, 1990. 8. sz. 2-4. p.
 • A hazai összehasonlító pedagógiai kutatások helyzete és feladatai. Összehasonlító pedagógiai füzetek. 1990. 63 p. OPKM. (Szerk.)
 • A szakképzési rendszer átalakításának programelemei. Munkavállalás ´91. Külkereskedelmi Főiskola, 1991. 11-25. p.
 • Az oktatási törvény kialakítása és a szakképzési tendenciák. (Fórum) Szakoktatás, 1991. 4. 1-4. p.
 • Tisztes hagyományok - új kísérletek. Szakoktatás, 1991. 7. 6-7. p.
 • The Hungarian priorites in the collaboration with Europe. ISFOL Special East Europe, INO, Mensile, 1991. No. 9. 4-6. p.
 • -Ágnes Kohl: Environmental education and training in Hungary. Training discussion papers. International Labour Office, Geneva, 1991. 31 p.
 • Egy új szakképzési törvény előtt. A középfokú közgazdász szakképzés programja 1. "Emberi erőforrások fejlesztése", Budapest, 1992.7-12. p.
 • Aktív részvétel az átalakításban. (Főtitkári beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság III. közgyűlésén 1991. november 9-én). Szakképzési Szemle, 1992. 1. 6-11. p.
 • -Kohl Ágnes: Környezeti nevelés a szakképzésben. (Egy fejlesztési projektum tapasztalatai) Szakképzési Szemle, 1992. 1. 31-43. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (1.) Az oktatási időalap. Szakoktatás, 1992. 2. 1-3. p.
 • Koncepció a szakképzés fejlesztésére (Melléklet a szakképzési törvény tervezetéhez). Szakoktatás, 1992. 3. 1-11. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (2.) Az óratervek. Szakoktatás, 1992.4. 3-5. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (3.) Szakképzettség a cél. Szakoktatás, 1992.6. 3-5. p.
 • Az emberi erőforrások a piacgazdasági folyamatokban. Munkaügyi - Személyügy - Érdekegyeztetés ´92. pécsi konferencia tanulmánykötete. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Baranya, Pécs, 1992. május 7-8. 5-11. p.
 • Aktív foglalkoztatáspolitika és szakképzés. Vezetéstudomány, 1992. 8. 80-84. p.
  Az emberi tényező és a gazdasági átalakulás. Ipar-Gazdaság/1992. 7. 1-4. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés szervezésének alapkérdései. Szakmastruktúra és munkaerőpiac. (4.) Szakoktatás, 1992. 8. 4-7. p.
 • Moderne Berufsausbildung in Ungarn. Didacticum 13. 1992. 21-23. p.
 • Tájékoztató az általános iskolásoknak a világbanki szakközépiskolákról. 1993. 94. tanév. Előszó. 1-2. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (5.) A szakképzés tartalmi tervezése. Szakoktatás. 1992. 10. 5-7. p.
 • Privatizáció és szakképzés. Munkaügyi Szemle, 1992.12. 1-4. p.
 • Csúcstechnika-szakképzés-foglalkoztatáspolitika. MECHATROINFO `92 nemzetközi részvételű konferencia előadásainak anyaga, Budapest, 1992. november 10-12. 51-58. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (6.) A tartalmi tervezés új formái. Szakoktatás, 1993. 2. 3-5. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (7.) Vizsga a szakképzésben. Szakoktatás, 1993. 3. sz. 3-4. p.
 • A készülő szakképzési törvényről. Humánpolitikai Szemle, 1993.1. 18-30. p.
  Szakképzés és munkaerőpiac. Tények és tendenciák. Szakképzési Szemle, 1993. 2. 6-17. p.
 • -Szép Zsófia: A szakképzési rendszer fejlesztésének lehetőségei a 90-es évek elején. Pedagógiai Szemle, 1993. 3.88-99. p.
 • Szakképzési koncepció. Educatio, 1993. tavasz, 103-106. p.
 • Emberi erőforrásmenedzsment, szervezeti kultúra, vállalati alkalmazkodóképesség. Emberi tőke és vállalati kultúra. Konferencia. Veszprém, 1993. május 4-5. 3-12. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései (8.) Hogyan tovább? Átképzés: szükséges és lehetséges. Szakoktatás, 1993. 6. 7-9. p.
 • Munkaerőpiac és szakképzés. Személyügyi Hírlevél, 1993. 7. 27-34. p.
 • Tankönyvfejlesztés. 1. A korszerű tankönyvkészítés. Előszó. Ifjúsági Szakképzési Világbanki Program, 1993. Polifon Kiadó. 1-6. p.
 • Privatisierung und berufliche Aus- und Witerbilding. Weiterbildung in Europa. BBJ Servis, Berlin, 1993. 57-60. p.
 • Gazdaság és emberi erőforrások a szakképzésben. Szakemberek a szakképzés jövőjéről. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet Folyóirata, VI. évf. 2. sz. 13-21. p.
  Az ágazati irányítás és a tanárképzés fejlesztésével foglalkozó szakmai szervezetek. Tanárképzésünk megújítás (tanulmánykötet). A felsőoktatás fejlesztését szolgáló kutatások. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest, 1993. 160-162. p.
 • Munkaerőpiac és szakképzés. Személyügyi Hírlevél, 1993. 7. 27-33. p.
 • Die Möglichkeiten des Fernunterrichts in der europaischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulung und Berufsbildung. Internationalisierung von Fernstudien. die errichtung des Fernstudienzentrums in Budapest. Zeitschrift für Hochschuldidaktik, 1993. 17. Nr. 4. 369-373. p.
 • A szakképzés szerepe Magyarország gazdasági és szociális megújulásában, az átmenet problémái. Szerkezetváltás a szakképzésben. Nemzeti Szakképzési Intézet, 1993. 9-12. p.
 • A munkanélküliség mérséklési lehetőségei az alapítványi programok útján. Nonprofit vállalkozásokkal a munkanélküliség ellen. Kiadja: a Nonprofit Vállalalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, 1993. 20-27. p.
 • A szakképzés szerepe magyarország gazdasági és szociális megújulásában. Rendszerváltás az oktatástechnológiában. A II. nemzetközi oktatási és képzési taneszköz-konferencia előadása. Hundidac - Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége - OMIKK, 1993. 38-39. p.
 • Munkaerőpiac és szakképzés. VIII. Munkapszichológus Szakmai Napok, Esztergom, 1993. 18-32. p.
 • Előadás. Személyügyi Vezetők és Munkatársak 9. Kerekasztal Fórumsorozata. A közoktatási - szakképzési - felsőoktatási törvényak a munkáltatók szempontjából 4. Budapest, 1993-94. 3-22. p.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései 9. Tankönyv a szakképzésben. Szakoktatás, 1994. 2. 4-6. p.
 • Mi jön az uniformizálás után? Szakképzés Magyarországon. Figyelő, 1994. április 7. 17.p.
  Átmenet-stabilitás-továbblépés. A szakképzési koncepcióhoz. Szakoktatás, 1994. 4. 1-9. p.
 • Az ember szépbe-szőtt hite. Munkaügyi Szemle, 1994. 2. 1.p.
 • Most és mindörökké...? - a pályakezdők munkanélküliségéről. Munkaügyi Szemle, 1994. 6. 7-12. p.
 • Qualifikation beim Übergang zur Marktwirtschaft - Die Schlüsselrolle lder Umschulung in den mittel-osteuropaischen Landern. Report, Qualifikations-Entwicklungs-Management. Chemnitz, 1993.
 • A magyar közoktatás helyzete 1990-1994. "Nyílt vitanap" (előadás). 1994. március 30. Magyar Köztársaság Országgyűlése, Oktatási, Ifjúsági és sportbizottság kiadványa 3-4. p.
  A taneszközfejlesztés új vonásai a magyar középiskolai képzésben. Médiakommunikáció, 1994. 6-7-8. 12-15. p.
 • A taneszközfejlesztés új vonásai a magyar középiskolai képzésben. Az Agria Media `94 információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia előadásai. 7-11. p.
 • New Features of Educational Media Development in Hungarian Secondary Education. ICEM. Educational Media International, 1994. September Volume 31, Number 3.
 • Az iskolarendszerű szakképzés tervezésének alapkérdései 10. Gyakorlat a szakképzésben. Szakoktatás, Objektív. 1994. 10. 1-5. p.
 • Gondolatok a Szakképzési Szemle tíz évéről. Szakképzési Szemle, 1994. 4. 7-10. p.
  Szakképzés és nevelés. A nevelésügy távlati fejlesztéséről. VI. Nevelésügyi Kongresszus, 1993. augusztus 23-28. 157-161. p.
 • Tervezés és az idő a szakképzésben. Tanulás és képzés a vállalati gyakorlatban. Szöveggyűjtemény. Eurocontact Business School, 1994. 132-143. p.
 • Human Resource Development Responses to Economic Constraints: A Hungarian Case Study (-Héthy, L., Tímár, J., Varga, J., Héthy, A., Péteri, G.) (Edited by Joel Samoff) In: Coping with Crisis, UNESCO/ILO 1994. 100-120. p.
 • Szakképzettség - versenyképesség – költség-hatékonyság - fejlődés. Javaslat a szakképzés távlati fejlesztési koncepciójának céljaira és alapelveire, valamint az előkészítő munkák ütemezésére. (Az anyag kidolgozásában közreműködött: Bagics Lajos, Bakos Zsoltné, Benedek András, Jekkel Antal, Kompaktor Emilia, Soós Adrianna, Sum István, Szép Zsófia, Tóth Anikó, Vizi György) Szakképzési Szemle, 1995. 1. sz. 6-21. p.
 • Szakképzés és modernizáció. Emberi tőke, mint a sikerorientált vállalkozásvezetés előfeltétele. Konferencia. Veszprém, 1995. április 26-27. 49-60. p.
 • A szakképzés fejlesztésének középtávú feladatai. Szakképzés Magyarországon 1994. 7-14. p.
 • Reálértelmiség és foglalkoztatás.Műszaki munka-nélküliség Magyarországon - konferencia. Budapest, 1994. november 4. 5-9. p.
 • Gondolatok a Szakképzési Szemle tíz évéről. Szakképzési Szemle, 1994/4. 7-10. p.
 • A hátrányos helyzetű munkanélküliek képzésének és újrafoglalkoztatásának magyarországi tapasztalatai a központi finanszírozású programok tükrében. Alternatívák a problémák megoldására. (Előadás). A helyi kezdeményezések szerepe a tartós munka-nélküliség kezelésében. Osztrák-magyar konferencia, Szombathely, 1995. május 3-5.
  Retraining the unemployed in economies in transition - Hungarian case-study for ILO. Budapest, June 1995. 56 p.
 • Policy and Legislation in Technical and Vocational Education to Enhance Co-operation with the World of Work. A Case Study on Hungary, Budapest, November 1995. 33 p.
 • Szakképzés, de másként. Figyelő, 1995. március 30. 18-19. p.
 • A közoktatásról. "Nyilt bizottsági vitanap". Magyar Köztársaság Országgyűlése, Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság, 1995. október 18. 7-14. p.
 • Az 1995/96. tanév fő feladatai a szakképzésben. A szakképzés aktuális feladatai 1995/96. tanév. Munkaügyi Minisztérium, OKKER Oktatási Iroda, 1995. 6-11. p.
 • Szakképzés és modernizáció, Ipar-Gazdaság, 1995. május-június 7-12. p.
 • Stratégiai alapkérdés, a szakképzési hozzájárulás és fejlesztési támogatás. Szakképzési Szemle, 1996/1. 6-16. p.
 • A szakképzési rendszer átalakulása és a világbanki szakközépiskolai modell összefüggései. Új szakképzési modell. Világbanki program. Tanulmányok. 1996. 7-14. p.
 • Kritische Reflexionen zu der Symbiose „Wissenchaft und Politik” Forschung im Dienst von Praxis und Politik. BIBB, 1995. september. 60-63. p.
 • Human Resource Development Responses to Economic Constraints: A Hungarian Case Study. Coping with Crisis 100-120. p.
 • Az önkormányzatok szerepe a szakképzési rendszer átalakításában. Önkormányzat és közoktatás 196. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 63-67. p.
 • A helyi erőforrások és a felelősségvállalás a szakképzés megújításában. Oktatásirányítók és fenntartók I. Országos Konferenciája, Nyíregyháza, 1996. július 1-3. Pedagógiai Műhely. 1996. 3. sz. 32-42. p.
 • A szakmai kvalifikáció fejlődése. Habilitációs előadás. BME, 1996. március 12. 20 p.
  Lifelong learning - tanulás egy életen át. Szakoktatás, 1996/3. 1-5. p.
 • Changing of the Vocational Training System and the World Bank Vocational Secondary School Model. A New Vocational Training Model for Hungary, Woldbank Project. Essays, 1996. 7-8. p.
 • Munkaerőpiacunk fejlesztése és védelme. Személyügyi Szemle, 1996. július-augusztus, 7. p.
 • Az 1996/97. tanév fő feladatai a szakképzésben. A szakképzés aktuális feladatai 1996/97. tanév. Munkaügyi Minisztérium, 11-23. p.
 • A tartós munkanélküliség magyarországi helyzete és várható társadalmi hatásai, különös tekintettel a munkaerőpiaci képzésre. A tartós munkanélküliséség. Kísérletező munkaerőpiaci politika. Munka-alapítványok, Szombathely, 1996. május 22-24. 13-22. p.
  Szakoktatás-munkaerőpiaci képzés. Közigazgatási szakvizsga. Munkaügyi igazgatás, BM Kiadó, 1996. 56-85. p.
 • Franciaország a világ szakképzésének élvonalában. Szakoktatás, 1996. 10. sz. 13-15. p.
 • Az emberi tényező és gazdasági átalakulás. Phare. Oktatás-Piacgazdaság-Média. Budapest, 1996. 7-13. p.
 • A szakképzési hozzájárulás fejlesztési lehetőségei. Személyügyi Hírlevél, 1996/3.
 • Az informatika hatása a foglalkoztatás minőségére. Személyügyi Hírlevél, 1996/9. 19-24. p.
 • Berufsausbildung und Sozialpartnerschaft - Beispiel Ungarn. Bildungspolitik und socialpartnerschaft am Beispiel der beruflichen Bildung. 1996, Wien. 57-62. p.
 • A Munkaügyi Minisztérium lehetőségei a vezetés fejlesztésére. Vezetésfejlesztés és vezetőképzés a közoktatásban. OKKER, 1996. 33-37. p.
 • Vocational Trianing and Social Partnership. The Example of Hungary. Educational Policy and Social Partnership. The Example of Vocational Training. International Symposium: 29-31. January 1996. Vienna. 55-60. p.
 • Szakképzés Magyarországon 1995. (Szerk.) Munkaügyi Minisztérium, 1995. 150 p.
 • A szakmai kvalifikáció fejlődése. Szakképzési Szemle, 1997. 1. sz. 24-35. p.
 • A szakképzés rendszere az Európai Unióban és Magyarországon. A középfokú szakképzés fejlesztése Phare támogatással. Tanulmányok. Munkaügyi Minisztérium, 1997. 9-15. p.
 • - Klekner Péter: Managing economic transition. Dimensions of human resource development in Hungary. Industry and Higher Education. June 1997. 182-188. p.
 • The system of vocational education in the European Union and in Hungary. Training in the market. Economy challanges and answers. BIBB, 1997.6-11. p.
 • Az informatika hatása a foglalkoztatás minőségére. Magyar Informatikusok Világtalálkozója. 1996. augusztus 16-19. Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola, Budapest. 39-43. p.
 • The state of Hungarian vocational training in reflection of Leonardo da Vinci Programme. Getting acquainted with the European Union. The Hunfalvy János Secondary Vocational School of Foreign Trade and Economics 1997. 136-138. p.
 • A felnőttoktatás gazdasági és társadalmi össze-függései. A magyar felnőttoktatás helyzete. Országos konferencia, 1997. május 27. TIT Studió. 40-46. p.
 • A szakképzés feladatai az 1997/98. tanévben. A szakképzés aktuális feladatai 1997/98. tanév. Munkaügyi Minisztérium, 7-22. p.
 • Gazdaság-szakképzés-kutatás. Szakképzési Szemle, 1997. 4. sz. 6-14. p.
 • Szakképzés-politika európai kitekintésben. Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése. Phare. Budapesti Műszaki Egyetem, Magyar Szakképzési Társaság, Nemzeti Szakképzési Intézet. Budapest, 1997. 42 p.
 • Az európai integráció és a szakképzés. Új Pedagógiai Szemle, 1997. Október. 24-33. p.
 • Hungary: Priorities-Partners-Implementetion. Prospects. Unesco. Paris. 1997. December. 571-576.p.
 • Prioridades, Socio y ejecution. Priorités, parenariats, mise en oeuvre. Unesco, 1997 december, 619-625. p.
 • A szakképzés fejlesztésének hazai irányai, különös tekintettel az európai elvárásokra. A magyar felnőttoktatás története c. konferencia dokumentumai. Debrecen, 1997. október 6-8. 37-42. p.
 • The learning potential of work: The challenge for education in Hungary. Report. Integration of Work and Learning. Proceedings of the 2nd workshop on curriculum innovation. September 1997, Bled/Slovenia. European Training Foundation. 65-74. p.
 • Freie Bildungsmassnahmen in Ungar. Europahandbuch Witerbildung. Sonderdruck. Luchterhand. Neuwied. 1998. March. 14 p.
 • A humán erőforrás fejlesztésének feladatai az európai integráció tükrében. Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés 1998/1-2. 51-54. p.
 • A foglalkoztatási rehabilitáció helyzete Magyarországon. Munka és foglalkoztatási rehabilitáció. Esély az önmegvalósításra. 1998. június 3-5. Szombethely, 17-23. p.
 • Piacgazdaság és szakképzés. A XXI. század kihívásai Magyarországon: néhány szakképzési példa. Szakképzési Szemle, 1998. 4. sz. 7-17. p.
 • Markwirtschaft und Berufsbildung. Die Herausforderungen des XXI. Jahrhunderts in Ungarn: einige Beispiele aus der Berufsbildung. uo. 64-77. p.
 • Market economy and vocational training. The challenges of the 21st centruy in Hungary: some examples of vocational training. uo. 130-140. p.
 • Piacgazdaság és szakképzés. A XXI. század kihívásai Magyarországon: néhány szakképzési példa. Szakképzési Szemle, 1998. 4. sz. 7-17. p.
 • Szervezeti magatartás és tudás a képzés szempontjából. Gazdaság-Vállalkozás-Vezetés. 1999/2. 3-7. p.
 • The Complementary of the Public and the Privata Sector. Vocational Education and Training in Europe on the Threshold of the 21st Century. UNESCO-OEEK Symposium, 23-26 September 1998, Crete, 1999. 45-46. p.
 • Piacgazdaság és szakképzés. A XXI. század kihívásai Magyarországon: néhány szakképzési példa. Szakképzés-Finanszírozás. Oktatási Minisztérium, 1999. 3-13. p.
 • A szakképzés helyzete. Szakképző iskolák igazgatóinak IV. országos fóruma. Magyar Szakképzési Társaság, 1999. 5-16 p.
 • A globális oktatási piac, mint kihívás és lehetőség. Műegyetem 2000 Konferencia, 1999. január 20-21. 43-45. p.
 • A szakképzés helyzete (A tájékoztató az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága 1999. április 8-iki ülésére) Szakoktatás, 1999/5. 1-10. p.
 • Vesztesekből nyertesek? Educatio, 1999 tavasz, 26-37. p.
  Az oktatás magyarországi feladatai az EU inegráció folyamataiban.Képzés-Képesítés-Minősítés. Hegesztés-Technika, 1999/2. sz. 8-9. p.
 • UNESCO világkonresszus a képzésről I-II. Személyügyi Hírlevél, 1999. 6. sz. 8-14. p., 1999/7. sz.
 • A tankönyvfejlesztés szolgálatában (Szakképzési Tankönyvi Tanács dokumentumok 1996-98.) (Lektorálta: Benedek András, Karlovitz János). 1998.
 • A munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolatai, a felnőttoktatás szerepe a modernizációban. Önkormányzat és közoktatás ’99, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd, 1999. 67-76. p.
 • UNESCO Világkongresszus a képzésről I-II. Személyügyi Hírlevél, 1999. 6. sz. 8-14. p. 1999. 7. sz. 8-12. p.
 • A szakképzés EU-csatlakozásunk. Európai Tükör, 1999. 2-3. szám 117-128. p.
 • Fél évszázados a szakképzés sajátos tükre. Szakoktatás, 1999/10. 1-2. p.
  Új képzési lehetőségek a versenyképesség javítása érdekében. Humánpolitikai Szemle különkiadása. “Emberi tőke – verseny a versenyképességért”, Balatonfüred, 2000. 7-13. p.
 • Challenges and tendencies in Careers Guidance and Counselling. In: Careers Guidence and Counselling. Theory and Practice for the 21st Century. Lectures and Presentations of the Conference in Budapest, 2000. (Szerk. Sallay M.) NIVE, 2000. 11-18. p.
 • Szakképzési politika európai kitekintésben. Gazdasági Kamarák az Eurokonform Szakképzésért. Sokszorosító Hatású Kiadvány, Tanulságok – Tapasztalatok. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged. 2000.102-118. p.– Vocational training policy, European survey. Economic Chambers for Euroconform Vocational Training. Multiplying material. 2000. 102-118. p.
 • A felnőttképzési törvény tervezete. A fejlettek sarkában lenni. A felnőttképzési törvény előkészületeinek keretében szervezett nemzetközi szakértői szeminárium dokumentumai. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2000. 9-14. p.
 • Modernizálódó szakképzés. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, 2000. 82-85. p.
 • Priorities and Issues in section Analysis: Hungary. Torino, 2001. február 5. 9 p.
 • A Leonardo da Vinci program szerepe a Magyar szakképzésben a hazai szakképzési tendenciák és a Leonardo da vinci program összefüggései. A Leonardo da Vinci program megvalósítása, 1997-1999. 4-6. p.
1980-1990

 • -Csákány Antal: A közoktatás egy lehetséges modellje és számítógépes szimulációja. (Műhelytanulmány) MTA Pedagógiai Kutató Csoport, Budapest, 1980. 43 p.
 • A technikai nevelés a szovjet pedagógiai kutatásokban (1976-80). A technika tanítása, 1980. 4. sz. 79-98. p.
 • Technika és képzés. Magyar Nemzet, 1980. ápr. 2. 8. p.
 • Távlatok a szakképzésben. Magyar Nemzet, 1980. szept. 3. 9. p.
 • - Forray R. Katalin-Kozma Tamás: a társadalmi-gazdasági feltételrendszer település-strukturális különbségei és az oktatás. Komárom megye, 1980. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 78. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1980. 118 p.
 • A technika tantárgy az általános képzés rendszerében. Pedagógiai Szemle, 1981. 1. sz. 26-33. p.
 • Kérdőjelek a szakképzésben. Magyar Nemzet, 1982. június 10. 7. p.
 • Oktatás és/vagy pályakezdés, avagy - érdekeink és lehetőségeink. Fórum, 1981/1. 6-7. p.
 • Valóban fantom a technikus? Fórum, 1981/8. 2-3. p.
 • Gondolatok a pótfelvételiről. Fórum, 1981/6. 10-11. p.
 • Utánpótlás feszültségekkel (Mostoha mesterségek). Magyar Nemzet, 1981. november 18. 9. p.
 • Utakról és útvesztőkről. Köznevelés, 1981. 31. sz. 13. p.
 • A hatékony specializáció összetevői az oktatás és pályakezdés időszakában. A szellemi munka hatékonyságának növelése. (SzVT konferencia, Pécs, 1981. november 13-14.) 1981. 3-14. p.
 • -Varga Lajos: Általános művelés és szakmai specializáció a középfokú képzésben. Pedagógiai Szemle, 1982. 2. sz. 99-109. p.
 • Az oktatástervezés korlátai és lehetőségei. Magyar Pedagógia, 1982. 3. sz. 230-241. p.
 • A szakmai előkészítő tantárgyak funkcióiról. Szakmunkásnevelés, 1982. 7. sz. 12-13. p.
 • -Kozma Tamás-Nagy Mária: A középfokú oktatás integrációja. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 64. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 74 p.
 • Az oktatásfejlesztés komplex tervezésének kérdései. (Tervtanulmány) Tervezést támogató kutatások 56. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 67 p.
 • -Csákány Antal: Oktatási rendszerdinamikák számítógépes modellezése. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 60. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982. 49 p.
 • -Csákány Antal: Discrete Modelling of Structurel Changes in Education Systems. Discrete Simulation and Related Fields. (ed. Jávor A.) North-Holland Publishing Company, 1982. 191-197. p.
 • Simulation Model of the Dinamics of Manpower Demand and Supply in Long-term Planning. (Paper for the 1st Meeting of the Balaton Group.) 1982. 22. p.
 • Változások a szakképzésben. Köznevelés, 1983. 43. sz. 11. p.
 • A középfokú képzés társadalmi és gazdasági problémái. Pedagógiai Szemle, 1983. 3. sz. 315-316. p.
 • -Szűcs Pál: Az oktatástechnológiai előrejelzés néhány kérdése. Pedagógiai Technológia, 1983. 3. sz. 1-10. p.
 • Technológiai fejlődés és a technikai nevelés. A technika tanítása. 1983. 4. sz. 97-101. p.
 • -Forray R. Katalin-Kozma Tamás: Területi kutatások az oktatásügyben. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 67. Oktatáskutató Intézet, Budapest,1983. 69 p.
 • Területi összefüggések az oktatásfejlesztésben. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 76. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1983. 29 p.
 • Az oktatástervezést támogató információs rendszer (OTTIR). Adatrendszerek. II. Neumann János Számítástechnikai Konferencia, 1983. 113-120. p.
 • A szakmai felkészítés funkcionális elemzése a tantervi korszerűsítés összefüggéseiben. Az általános és a szakmai műveltség kapcsolatának tantervelméleti kérdései - különös tekintettel a középfokú oktatásra. (Szerk. Zentay Kornélia) OPI Tantervelméleti osztály, Budapest, 1983. 36-51. p.
 • -Bánhidyné Szlovák Éva: A tudásszintmérés néhány módszertani kérdése a szakképzésben. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, VIII. Tudományos Ülésszak (1983. május 4-5.) KKVMF, Budapest, 1983. 61-62. p.
 • Simulation analysis of the utilisation processes of the resources defined in the spatial structura. (Paper for the and Meeting of the Balaton Group.) 1983. 10 p.
 • -Varga Lajos: Obscsee obrazovanyije i profeszszionalnaja szepcializacija v szrednyih ucsebnüh zavegyenyijah. Pedagogicseszkoje Obozrenyie. Izbrennüe sztatyi zsurnala (Pedagógiai Szemle za 1982. god.) 1983. 29-32. p.
 • -Varga Lajos: General and Professional Education on Secondary Level. Pedagogical Review. A selection form the 1982 issues of "Pedagógiai Szemle" 1983. 130-133. p.
 • A területi szemlélet és a tervezési információ néhány összefüggése. A népesedés és az oktatás összefüggései. Tudományos Szeminárium, 1983. május 6. 105-116. p.
 • Oktatás és informatika. Magyar Nemzet, 1984. február 3. 9. p.
 • A görög oktatás fejlesztése. Köznevelés, 1984. 14. sz. 11. p.
 • The Up-to-date Questions of Vocational Education in Hungary. (Paper for the international Sonnenberg Conference "Concepts and Models of Vocational Training - and International Comparasion" 1984. ápr. 8-14.) 9. p.
 • -Varga Lajos-Zentay Kornélia: A szakképzés tartalmi fejlesztésének fő irányai. Magyar Pedagógia, 1984. 1. sz. 1-14. p.
 • A hatékonyság elemzése a szakközépiskolai képzésben. Pedagógiai Szemle, 1984. 7-8. sz. 642-653. p.
 • Az oktatástervezést támogató információs rendszer - OTTIR. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 87. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984. június.
 • A szakközépiskolai képzés hatékonyságelemzése. Tervezéshez kapcsolódó kutatások 89. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984. október.
 • Der Einfluss der neuen Technologien auf die berufliche Bildung in Ungarn. Sonnenberg, 108. 1984. december (Német, angol és francia nyelven) 14-20. p.
 • A népesedés és az oktatás összefüggései. Tudományos Szeminárium, 1983. május 6. Oktatáskutató Intézet, 1984. A területi szemlélet és a tervezési információ néhány összefüggése, 105-117. p.
 • -Kovácsné Grosz Gabriella: Technológiai fejlődés, informatika és szakemberképzés. Ipari Szemle, 1984. 4. sz. 57-62. p.
 • A technológiai fejlődés és a szakmai képzés korszerűsítésének összefüggései. Korunk kihívásai és a szocialista pedagógia néhány problémája Magyarországon, 23-28.) OPI, Budapest, 1984.
 • -Szűcs Pál: Az oktatástechnológiai előrejelzés néhány kérdése. II. Pedagógiai Technológia, 1984. 1. sz. 1-19. p.
 • Technológiai fejlődés, műszaki kultúra, szakképzés. Neveléselmélet és iskolakutatás. 1984. III. évf. 3. sz. 21-42. p.
 • -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Várható fejlődés az oktatástechnológiában. Prognosztika, 1984. 3-4. sz. 14-25. p.
  Emberi erőforrás elemzése szimulációs modellezéssel. Szigma, 1984. 4. sz. 223-241. p.
 • -Gyaraki Frigyes: A tananyagelemzés, -kiválasztás, -elrendezés, -építés, a tantárgyi program és a tantervkészítés elvi kérdései. Magyar Pedagógia, 1984. 4. sz. 484-485. p.
 • Fejlesztési törekvések és globális problémák. BIE´84. Magyar Pedagógia, 1985. 2. sz. 204-207. p.
 • Közös ügyünk szolgálatában. Szakképzési Szemle, 1985. 1. 5-8. p.
 • Az összehasonlító pedagógia az oktatáspolitikai döntések kialakításában és a fejlesztési folyamatok orientálásában. Összehasonlító Pedagógiai Füzetek, 1985.
 • A technológiai fejlődés és az oktatás összefüggései. Az általánosan képző iskolák technikai nevelésének kérdései a Szovjetunióban és a Magyar Népköztársaságban. OPI, Budapest, 1985. 18-37. p.
 • Makro kihívás mikrók által. Mikroszámítógépek a tanítási-tanulási folyamatban Magyarországon. Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 1985. 1. 157-172. p.
  -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Oktatástechnika. Egyetemi Szemle, 1985. 1. sz. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem folyóirata.
 • -Balogh József: The influence of new technologies on education in Hungary. Varna, 1985.
 • -Bessenyei István: Adaptív szakképzési modell (a középfokú képzés gazdasági és emberi tényezőiről). Kreatív társadalom. Szervezet, Egyén. Szervezési és Vezetéstudományi Intézet, Budapest, 1985. 192-199. p.
 • /-Grosz Gabriella/: Möglichkeiten der modernnisierung der technischen ausbildung mit hilfe des informationssystems. Ingenieurpedagogik, 1985. 606-612. p.
 • /-Grosz Gabriella/: Az emberi tényezők szerepe a szénbányászatban. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat 118. évf. 1985. 5. sz.
 • A szakképzés fejlődése, helyzete és problémái. Pedagógiai Szemle, 1985. 10. sz. 1000-1008. p.
 • Az oktatástervezést támogató információs rendszer /Ismertető/. Tervezéshez kapcsolódó kutatások. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1985. 50 p.
 • A technológiai fejlődés és az oktatás összefüggéseinek néhány kérdése a hosszú távú előrejelzésben. A III. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai I. kötet. MTA Jövőkutatási Bizottsága, Budapest, 1985. II. 12-24. 112-115. p.
  Az iskolarendszerű technikusképzés bevezetése. Köznevelés, 1986. 1. sz. 3-5. p.
 • A számítástechnika a pedagógiai elméletben és gyakorlatban. Köznevelés, 1986. 12. sz. 15-16. p.
 • Video a szakképzésben. Magyar Nemzet, 1986. május 17. 115. sz. 14. p.
 • The interrelations of Education and work in Hungary. Interaction Between Education and work in Codiesse Countries. Bulgaria, Romania. Turkey, Yugoslavia. /UNESCO/ 1986. 43-65. p.
 • Elméleti kérdések és elvi állásfoglalások a szakképzési kutatásokban. /Szakképzés és nevelés/ 1986. 40-65. p.
 • A szakmai pedagógusképzés tartalmának fejlesztése. /Szakoktatási intézetekben foglalkoztatott pedagógusok képzésének és továbbképzésének tartalma./ Nemzetközi Tudományos Konferencia, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1986. 2-10. p.
 • A szakképzési rendszer közép- és hosszútávú fejlesztésének feladatairól. Szakképzési Szemle, 1986. 2. 11-21. p.
 • -Semjén András: Információs rendszer az oktatási folyamatok területi elemzéséhez. Oktatásökológia (Regionális Kutatások) Oktatáskutató Intézet, 1986. 95-116. p.
 • A szakképzési rendszer fejlesztésének új szakasza. 11. Köznevelésünk évkönyve, 1986. 63-69. p.
 • -dr. Barta Tamás-Varga Károly: Az emberi tényező szerepe a hatékonyság növelésében. Ipari Szemle, 1986. 4. 51-59. p.
 • A változó szakképzés: A szakképzés az oktatási törvény életbelépése után. Köznevelés, 1986. 39. 15-16. p.
 • A munka és a nevelés kölcsönhatása a Magyar Népköztársaságban. (A munka és nevelés kölcsönhatása a Codiesee országokban, Bulgária, Jugoszlávia, Magyarország, Románia, Törökország) Országos Pedagógiai Intézet, Szakképzési Igazgatósága, 1986. 93-126. p.
 • -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Telecommunications- the new Eurpoean Frontier. Futures, 1986/IV.
 • A nevelés fejlődése a Magyar Népköztársaságban 1984-86. Jelentés a Nemzetközi Nevelési Konferencia 40. ülésszakára. (Szerk.) 1986. május
 • -Forray R. Katalin-Kozma Tamás: A társadalmi-gazdasági feltételrendszer településstruktúrális különbségei és az oktatás. Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Regionális kutatások. Oktatáskutató Intézet, 1987. 121-184. p.
 • A középfokú szakképzés időszerű fejlesztési feladatai. Szakképzési Szemle, 1987. 1. 59-67. p.
 • -Nováky Erzsébet-Szűcs Pál: Informatika és oktatás. Pedagógusképzés, 1987. 1. 89-110. p.
 • Új vonások a szakképzésben. Köznevelés, 1987. 30.
  UNESCO konferenciák a szakképzés fejlesztéséért. Szakképzési Szemle, 1987. 4. sz. 71-78. p.
 • -Szűcs Pál: Az informatika és a robottechnika alkalmazása a szakképzésben az Egyesült Királyságban. AV-Kommunikáció, 1987. 6. 227-229. p.
 • Emberi erőforráselemzés és oktatástervezés. Oktatásügyi Kutatások, 3. kötet. 1987. 12-21. p.
 • Az adaptív szakképzés távlati szerepe Magyarországon az emberi erőforrás fejlesztésében. A jövő technológiája társadalmi összefüggései. Európai regionális szakértői tanácskozás (Budapest, 1987. szeptember 8-10.) 397-403. p.
 • A szakképzés tartalmi fejlesztésének feladatai. Szakképzési Szemle, 1988. 1. sz. 17-26. p.
 • A video szerepe a műszaki kultúra közvetítésében. AV-Kommunikáció, 1988. 1. 14-16. p.
 • Informatika és szakképzés. Pedagógiai Technológia, 1988. 1. 14-18. p.
 • Az iskola egyedül nem képes a szakképzés megreformálására. Magyar Nemzet, 1988. március 8. 5. p.
 • A középfokú szakképzés időszerű fejlesztési feladatai. Pedagógiai Szemle, 1988. 4. 311-315. p.
 • Az adaptivitás és központi fejlesztés a szakképzésben. Szakképzés és Gazdaság VII. 1988. május 12-13. Paks, 5-18. p.
 • A szakmai előkészítő tantárgyak korszerűsítése. Köznevelés, 1988. 19. 3-4. p.
 • Számítástechnika a közoktatásban - a Nyíregyházán 1988 áprilisában lezajlott konferencia beszámolói. (Szerk.) 1988. június, Országos Pedagógiai Intézet, 113 p.
 • Adaptivitás és szakképzés. Szakoktatás, 1988. 6. 1-4. p.
 • The impact of new technologies on education. Papers of the participants of the 13th CESE Conference in Budapest. National Education Library and Museum, Budapest, 1988. 19-29. p.
 • Tartalmi fejlesztés és tantárgyi rendszer az általános iskolában. Pedagógiai Szemle, 1988. 7-8. 595-606. p.
 • Műveltségtartalom és fakultáció szekcióiról. Pedagógiai Műhely 4. Az általános iskolai fakultáció szerepe a differenciált képességfejlesztésben. 39-42. p. Pest megyei Pedagógiai Intézet, Budapest, 1988.
 • Az iskola szerepe a vezetői kiválasztódásban. Vezetési kultúra - társadalmi hatékonyság. Országos Vezetéstudományi Konferencia. Balatonföldvár, 1988. április 21-22. 329-332. p.
 • Az új típusú technikusképzés. Propagandista, az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának folyóirata. 1988. 7. 124-128. p.
 • -Szűcs Barna-Szűcs Ervin: A számítástechnikai alapműveltség tartalmi kérdései az általános és középfokú iskolában. Magyar Pedagógia, 1988. 3. 293-308. p.
 • A pedagógusképzés megújítása lényegi eleme a szakoktatás átfogó korszerűsítésének. Szakképzési Szemle, 1989. 2. 21-24. p.
 • Szogyerezsanyije na obrazovanneto i szisztema na ucsebnyitye predmenti v. osznovnoto ucsilise. Narodna proszveta, 1989. 3. 57-64. p.
 • Rugalmas óraterv és az új típusú általános iskolai programok. Pedagógiai Szemle, 1989. 7-8. sz. 616-621. p.
 • -Boldizsár Gábor-Z. Orbán Erzsébet: A gimnáziumok helyzete, a fejlesztés feladatai. Pedagógiai Szemle, 1989. 7-8. 622-630.
 • Előtérben a szolgáltatások az Országos Pedagógiai Intézetben. Köznevelés, 1989. 31. szeptember 29. 6-7. p.
 • Gondolatok a megújuló OPI-ról és az új tanévről. Pedagógiai Szemle, 1989. 9. 804-814. p.
 • A technikusképzés jelentősége az európai szakképzési rendszerekhez való felzárkózásban. Szakoktatás, 1989. 10. 1-3. p. (Gazdaság-Képzés-Továbbképzés)
  -Barna Szűcs-Ervin Szűcs: Gramotnosztta v oblesztta na izcsiszlitelnata tehnika v osznovnoto i szrednovo ucsiliste. Narodna Prozveta, 1989. 10. 51-61. p.
 • Az adaptív szakképzési modell és kipróbálása a Paksi Atomerőmű Szakközépiskolájában. Tájékoztató a közoktatási kutatásokról. 11. sz. 1989. május. 105-112. p.